არჩევნების მეორე ტური - მეთექვსმეტე მაჟორიტარულ ოლქში ,,დია“-ს გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა