რა უნდა მივირთვათ დღესასწაულებზე შემდგომი გართულებების თავიდან ასაცილებლად