შიდა ქართლში პოლიცია მეორე დღეა კომპიუტერის ქურდს ეძებს