ემიგრანტები ბიომეტრიულ პასპორტს ნახევარ ფასად, პირადობის ელექტრონულ მოწმობას კი უფასოდ მიიღებენ