როგორია მოქალაქეთა აქტივობის მაჩვენებელი შიდა ქართლის რეგიონში